Rekvizīti

SIA „SEDUMI“
Reģistrācijas numurs: 45403008187
Juridiskā adrese: Brīvības iela 165, Jēkabpils, LV-5201
Bankas rekvizīti: A/S SEB banka UNLALV2X
Bankas konts: LV36UNLA0009004467477

Kontaktu informācija

“Sedumi” tirdzniecības centrs
Brīvības iela 301a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: +37165220980
E-pasts: info@sedumi.lv
Mājaslapa: www.sedumi.lv